Uchwała nr III/29/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2015 rokart. 22 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 8 ust. 3 pkt. 9 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje;

Uchwała nr III/29/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2015 rok

art. 22 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 8 ust. 3 pkt. 9 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. póz. 901) uchwala się, co następuje;


uchwała (713kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 15:09:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643