NULL string(0) ""

Uchwała nr III/28/2014RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015-2023art. 226, art 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885 i 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911 i 114) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , póz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/28/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2015-2023

art. 226, art 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885 i 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911 i 114) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 , póz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i 1072), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (4833kB) pdf

opinia RIO (693kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 15:04:55)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (4 lutego 2015, 10:40:47)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1389