NULL string(0) ""

Uchwała nr III/26/2014RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 grudnia 2014w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2014 rok.art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594 i 1318, z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911 i 1146) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz. 1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, póz. 1016, z 2012 r. póz. 986, 1456 i 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/26/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 grudnia 2014


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2014 rok.

art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 póz. 594 i 1318, z 2014 r. póz. 379 i 1072) oraz art. 89 ust.1, 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. 2013 póz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, 911 i 1146) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz. 1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, póz. 1016, z 2012 r. póz. 986, 1456 i 1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (2914kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2015, 14:44:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1402