NULL string(0) ""

Uchwała nr II/24/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 1/10 w miejscowości Zdziersk, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318, oraz z 2014r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. póz. 647, póz. 951 i póz. 1445; z 2013 r. póz. 21, póz. 405, póz. 1238 i póz. 1446, oraz z 2014r. póz. 768 i póz. 379) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/24/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 1/10 w miejscowości Zdziersk, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318, oraz z 2014r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 14 ust. l, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. póz. 647, póz. 951 i póz. 1445; z 2013 r. póz. 21, póz. 405, póz. 1238 i póz. 1446, oraz z 2014r. póz. 768 i póz. 379) uchwala się, co następuje:


uchwała (656kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 11:16:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473