NULL string(0) ""

Uchwała nr II/23/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, póz. 938 i póz. 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, póz. 911 i póz. 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/23/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łabiszyn lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885, póz. 938 i póz. 1646 oraz z 2014 r. póz. 379, póz. 911 i póz. 1146) uchwala się, co następuje:


uchwała (1100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 11:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1277