NULL string(0) ""

Uchwała nr II/22/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowychNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r. póz. 1381 oraz z 2014 r. póz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. póz. 849) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 465) zarządza się co następuje:

Uchwała nr II/22/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2013 r. póz. 1381 oraz z 2014 r. póz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014 r. póz. 849) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. póz. 465) zarządza się co następuje:


uchwała (470kB) pdf

załaczniki (18177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 11:07:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1926