NULL string(0) ""

Uchwała nr II/21/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. póz. 718), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/21/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. póz. 849), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r. póz. 718), uchwala się, co następuje:


uchwała (899kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1500