NULL string(0) ""

Uchwała nr II/20/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 1381 oraz z 2014 r. póz. 40) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/20/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 1381 oraz z 2014 r. póz. 40) uchwala się, co następuje:


uchwała (380kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:44:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1498