NULL string(0) ""

Uchwała nr II/19/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072 ) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. póz. 849 ) uchwala, się co następuje:

Uchwała nr II/19/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014 r. póz. 379 i póz. 1072 ) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. póz. 849 ) uchwala, się co następuje:


uchwała (496kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:42:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1464