NULL string(0) ""

Uchwała nr II/17/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 3 grudnia 2014w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnikNa podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., póz. 1399, póz. 1593) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/17/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 3 grudnia 2014


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k w związku z art. 6i i art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., póz. 1399, póz. 1593) uchwala się, co następuje:


uchwała (622kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:37:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1648