NULL string(0) ""

Uchwała nr I/15/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 listopada 2014w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza ŁabiszynaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2014r., póz. 1202) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2013r., póz. 1050 i póz. 1218 oraz z 2014r. póz. 958) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/15/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 listopada 2014


w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łabiszyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z 2014r. póz. 379 i póz. 1072) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z2014r., póz. 1202) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2013r., póz. 1050 i póz. 1218 oraz z 2014r. póz. 958) uchwala się, co następuje:


uchwała (342kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 grudnia 2014, 15:31:22)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (12 grudnia 2014, 10:27:35)
Zmieniono: dodano uzasadnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1788