NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/266/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 14 maja 2014w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupuart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z2014r. póz. 379); art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. póz. 885, póz. 938 i póz. 1646 oraz z 2014r. póz. 379) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, póz. 1300, z2002r. Nr 216, poz.1824, z2003r. Nr 217, póz. 2124; z 2005r. Nr 157, póz. 1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539 i Nr 249, poz.2104, z2008r. Nr 231, póz.1547; z2009r. Nr 165, poz.1316, Nr 157, póz. 1241 i Nr 131, póz. 1075; z 2 0 l l r . Nr 129, poz.731; z2013r., poz.433), Rada Miejska uchwala co następuje:

Uchwała nr XXXI/266/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 14 maja 2014


w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318 oraz z2014r. póz. 379); art. 89 ust. l pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. póz. 885, póz. 938 i póz. 1646 oraz z 2014r. póz. 379) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, póz. 1300, z2002r. Nr 216, poz.1824, z2003r. Nr 217, póz. 2124; z 2005r. Nr 157, póz. 1316, Nr 183, poz.1538, Nr 184, poz.1539 i Nr 249, poz.2104, z2008r. Nr 231, póz.1547; z2009r. Nr 165, poz.1316, Nr 157, póz. 1241 i Nr 131, póz. 1075; z 2 0 l l r . Nr 129, poz.731; z2013r., poz.433), Rada Miejska uchwala co następuje:


uchwała (903kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 maja 2014, 14:24:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060