NULL string(0) ""

Uchwała nr XXXI/265/14RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 14 maja 2014w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014-2023art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020, Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz 1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, póz. 1016, z 2012 r. póz. 986,1456 i 1548 ) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594, 645 i 1318), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXXI/265/14
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 14 maja 2014


w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014-2023

art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, póz. 885, 938 i 1646) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020, Nr 161, póz. 1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz 1578, z 2011 r. Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, póz. 1016, z 2012 r. póz. 986,1456 i 1548 ) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, póz. 594, 645 i 1318), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (2995kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (21 maja 2014, 14:19:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 792