NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/148/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2005 rok.na podstawie art. 4¹ ust. 2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1401, z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r., Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r., Nr 29, poz.257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597/, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/

Uchwała nr XIX/148/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2005 rok.

na podstawie art. 4¹ ust. 2 i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1401, z 2002 r., Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r., Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r., Nr 29, poz.257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 1597/, art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/uchwała plik.doc (43kB) word
Gminny PPiRPA plik1.doc (455kB) word
preliminarz dochodów i wydatków plik2.doc (100kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (3 stycznia 2005, 09:18:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2908