Uchwała nr XIX/141/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 8 grudnia 2004w sprawie : zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty.na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz.880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291/

Uchwała nr XIX/141/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 8 grudnia 2004


w sprawie : zasad ustalania, poboru i wysokości opłaty targowej, terminu płatności oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso tej opłaty.

na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203/ oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit „a” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz.1683, z 2003 r., Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953,Nr 203, poz. 1966, z 2004 r., Nr 92, poz.880, poz. 884, Nr 96, poz. 959, nr 123 poz. 1291/uchwała plik.doc (62kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (28 grudnia 2004, 11:07:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2761