NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/245/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2013w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina ŁabiszynNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, oraz z 2013r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXVII/245/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Załachowo, gmina Łabiszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, poz. 951 i poz. 1445, oraz z 2013r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238), uchwala się co następuje:


uchwała (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2014, 13:44:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1447