Uchwała nr XXVII/243/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2013w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rokNa podstawie art. 18a ust. 4, 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 901), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVII/243/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łabiszynie na 2014 rok

Na podstawie art. 18a ust. 4, 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz § 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łabiszyn (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2012 r. poz. 901), uchwala się, co następuje:


uchwała (270kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2014, 13:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901