NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVII/238/13RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014–2019Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 385 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 , poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVII/238/13
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 385 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 , poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (551kB) pdf

opinia RIO (1393kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (8 stycznia 2014, 13:34:04)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (3 lutego 2014, 09:33:32)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1869