Uchwała nr XXVI/235/13RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabiszyn.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art.39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 90f i art. 90p ust. l ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, póz. 788, Nr 122, póz. 1020, Nr 131, póz. 1091, Nr 167, póz. 1400 i Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1043, Nr 208, póz. 1532 i Nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 42, póz. 273, Nr 80, póz. 542, Nr 115, póz. 791, Nr 120, póz. 818, Nr 180, póz. 1280 i Nr 181, póz. 1292, z 2008 roku Nr 70, póz. 416, Nr 145, póz. 917, Nr 216, póz. 1370 i Nr 235, póz. 1618, z 2009 roku Nr 6, póz. 33, Nr 31, póz. 206, Nr 56, póz. 458, Nr 157, póz. 1241 i Nr 219, póz. 1705, z 2010 r. Nr 44, póz. 250, Nr 54, póz. 320, Nr 127, póz. 857 i Nr 148, póz. 991, z 2011 roku Nr 106, póz. 622, Nr 112, póz. 654, Nr 139, póz. 814, Nr 149, póz. 887 i Nr 205, póz. 1206, oraz z 2012 r. póz. 941 i póz. 979, oraz z 2013 roku póz. 87, póz. 827, póz. 1191, póz. 1265 i póz. 1317), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/235/13
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łabiszyn.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art.39 ust. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 90f i art. 90p ust. l ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572, Nr 273, póz. 2703 i Nr 281, póz. 2781, z 2005 r. Nr 17, póz. 141, Nr 94, póz. 788, Nr 122, póz. 1020, Nr 131, póz. 1091, Nr 167, póz. 1400 i Nr 249, póz. 2104, z 2006 r. Nr 144, póz. 1043, Nr 208, póz. 1532 i Nr 227, póz. 1658, z 2007 r. Nr 42, póz. 273, Nr 80, póz. 542, Nr 115, póz. 791, Nr 120, póz. 818, Nr 180, póz. 1280 i Nr 181, póz. 1292, z 2008 roku Nr 70, póz. 416, Nr 145, póz. 917, Nr 216, póz. 1370 i Nr 235, póz. 1618, z 2009 roku Nr 6, póz. 33, Nr 31, póz. 206, Nr 56, póz. 458, Nr 157, póz. 1241 i Nr 219, póz. 1705, z 2010 r. Nr 44, póz. 250, Nr 54, póz. 320, Nr 127, póz. 857 i Nr 148, póz. 991, z 2011 roku Nr 106, póz. 622, Nr 112, póz. 654, Nr 139, póz. 814, Nr 149, póz. 887 i Nr 205, póz. 1206, oraz z 2012 r. póz. 941 i póz. 979, oraz z 2013 roku póz. 87, póz. 827, póz. 1191, póz. 1265 i póz. 1317), uchwala się, co następuje:


Uchwała (1948kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 10:18:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1008