NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/234/13RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 póz. 1536 , oraz z 2011 r. Nr 112 póz. 654, Nr 205 póz. 1211, Nr 209 póz. 1244, Nr 208 póz. 1241, Nr 149 póz. 887 i Nr 232 póz. 1378) uchwala się, co następuje.

Uchwała nr XXVI/234/13
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014.

art. 7 ust. l pkt.19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) i art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 póz. 1536 , oraz z 2011 r. Nr 112 póz. 654, Nr 205 póz. 1211, Nr 209 póz. 1244, Nr 208 póz. 1241, Nr 149 póz. 887 i Nr 232 póz. 1378) uchwala się, co następuje.


Uchwała (2665kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 10:15:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1487