NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/233/13RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.art. 1 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 4 1 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, 0 podatku rolnym (Dz. U. z2006r. Nr 136, póz. 969, Nr 191, póz. 1412, Nr 249, póz. 1825 i Nr 245, póz. 1775; z 2007r. Nr 109, póz. 747; z 2008 r. Nr 1 16, póz. 730 i Nr 237 póz. 1655; z 2009 r. Nr 56 póz. 458; z 2010 r. Nr 96 póz. 620 i Nr 226, póz. 1475; z 2013 r. póz. 660) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/233/13
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 r.

art. 1 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. l, art. 4 1 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, 0 podatku rolnym (Dz. U. z2006r. Nr 136, póz. 969, Nr 191, póz. 1412, Nr 249, póz. 1825 i Nr 245, póz. 1775; z 2007r. Nr 109, póz. 747; z 2008 r. Nr 1 16, póz. 730 i Nr 237 póz. 1655; z 2009 r. Nr 56 póz. 458; z 2010 r. Nr 96 póz. 620 i Nr 226, póz. 1475; z 2013 r. póz. 660) uchwala się, co następuje:


pokaż (362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 10:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649