NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/232/2013RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszynart. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 68 ust. l, la i l b oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2010r. Nr 102, póz. 651, Nr 106, póz. 675, Nr 143, póz. 963, Nr 155, póz. 1043, Nr 197, póz. 1307 i Nr 200, póz. 1323, z 2011 r. Nr 64, póz. 341, Nr 106, póz. 622, Nr 115, póz. 673, Nr 129, póz. 732, Nr 130, póz. 762, Nr 135, póz. 789, Nr 187, póz. 1110, Nr 163, póz. 981 i Nr 224 póz. 1337, z 2012 r. póz. 908, póz. 951, póz. 1256, póz. 1429 i póz. 1529 oraz 2013 r. póz. 1238)uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVI/232/2013
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Łabiszyn oraz nabywania i obciążania nieruchomości na rzecz Gminy Łabiszyn

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz art. 68 ust. l, la i l b oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2010r. Nr 102, póz. 651, Nr 106, póz. 675, Nr 143, póz. 963, Nr 155, póz. 1043, Nr 197, póz. 1307 i Nr 200, póz. 1323, z 2011 r. Nr 64, póz. 341, Nr 106, póz. 622, Nr 115, póz. 673, Nr 129, póz. 732, Nr 130, póz. 762, Nr 135, póz. 789, Nr 187, póz. 1110, Nr 163, póz. 981 i Nr 224 póz. 1337, z 2012 r. póz. 908, póz. 951, póz. 1256, póz. 1429 i póz. 1529 oraz 2013 r. póz. 1238)uchwala się, co następuje :


Uchwała (1291kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 10:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1674