NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/231/2013RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013-2019art. 226, art 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013, póz. 385 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/231/2013
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013-2019

art. 226, art 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013, póz. 385 i 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241 , Nr 219, póz. 1706, z 2010 r. Nr 96, póz. 620, Nr 108, póz. 685, Nr 152, póz. 1020 i Nr 161, póz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (2354kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 10:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618