NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/230/2013RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 594, 645 i 1318) oraz art. 89 ust.1 pkt 3, 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 385 i 938) oraz art. 121 ust.2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 , Nr 161, poz.1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz. 1578, z 2011 Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, poz.1016, z 2012 r poz.986, poz.1456, poz.1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXVI/230/2013
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

art 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. póz. 594, 645 i 1318) oraz art. 89 ust.1 pkt 3, 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. póz. 385 i 938) oraz art. 121 ust.2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 , Nr 161, poz.1078, Nr 226, póz. 1475, Nr 238, póz. 1578, z 2011 Nr 178, póz. 1061, Nr 197, póz. 1170, Nr 171, poz.1016, z 2012 r poz.986, poz.1456, poz.1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (5852kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 09:58:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398