NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/229/13RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Rady Miejskiej w Łabiszynieart. 21 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz §27 ust. 4 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z2012r. póz. 901) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXVI/229/13
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Rady Miejskiej w Łabiszynie

art. 21 ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594, póz. 645 i póz. 1318) oraz §27 ust. 4 Statutu Gminy Łabiszyn przyjętego Uchwałą Nr XIII/123/12 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 marca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z2012r. póz. 901) uchwala się, co następuje :


Uchwała (261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 09:52:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698