NULL string(0) ""

Uchwała nr XXVI/228/13RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 4 grudnia 2013stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łabiszynieart. 190 ust. l pkt 2a, ust. 2 i 4 oraz art. 191 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172), w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113, Nr 102, póz. 588, Nr 149, póz. 889 i Nr 147, póz. 881 oraz z2012r. póz. 1399)uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/228/13
RADAY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 4 grudnia 2013


stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Łabiszynie

art. 190 ust. l pkt 2a, ust. 2 i 4 oraz art. 191 ust. l ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, póz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, póz. 172), w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113, Nr 102, póz. 588, Nr 149, póz. 889 i Nr 147, póz. 881 oraz z2012r. póz. 1399)uchwala się, co następuje:


Uchwała (411kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 grudnia 2013, 09:49:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511