NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/182/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2012przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz.1356), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XIX/182/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2012


przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2013 rok.

art.41 ust.2 i art.182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 poz.1356), uchwala się, co następuje :


uchwała (170kB) pdf

Załącznik 1 (257kB) pdf

Załącznik 2 (91kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2013, 14:16:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1813