NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XIX/178/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2012podziału Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowaniaart.12 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz.1281, oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399) na wniosek Burmistrza Łabiszyna uchwala się co następuje:

Uchwała nr NR XIX/178/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2012


podziału Gminy Łabiszyn na stałe obwody głosowania

art.12 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz.1281, oraz z 2012 r. poz. 849) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889, z 2012 r. poz. 1399) na wniosek Burmistrza Łabiszyna uchwala się co następuje:


uchwała (269kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2013, 14:02:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718