NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/177/2012RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2012uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 21,poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2012


uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2013–2018

art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726 ) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777, Nr 21,poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012, poz. 567) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (4985kB) pdf

Opinia RIO (109kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2013, 13:59:46)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (30 stycznia 2013, 13:44:27)
Zmieniono: dodano opinię RIO

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1632