NULL string(0) ""

Uchwała nr XIX/176/2012RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 27 grudnia 2012uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r.Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012, poz.567./ oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 ,Nr 152, poz.1020, Nr 238,poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011, Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291,poz. 1707, Nr 240, poz.1429.)oraz art. 121 ust.2 , 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XIX/176/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 27 grudnia 2012


uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2013 rok.

art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r.Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281, z 2012, poz.567./ oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835 ,Nr 152, poz.1020, Nr 238,poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011, Nr 201, poz.1183, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 291,poz. 1707, Nr 240, poz.1429.)oraz art. 121 ust.2 , 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (8124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 stycznia 2013, 13:56:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1643