NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/173/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 listopada 2012w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i podróży służbowych ponoszonych przez przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.Na podstawieart. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, oraz z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/173/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie ustanowienia zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań statutowych i podróży służbowych ponoszonych przez przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Na podstawieart. 37b ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40 poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 21 poz.113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149, poz. 887, oraz z 2012r. poz. 567) uchwala się, co następuje:


uchwała (183kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 grudnia 2012, 11:12:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1817