NULL string(0) ""

Uchwała nr XVIII/167/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 28 listopada 2012w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy ŁabiszynNa podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/167/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 28 listopada 2012


w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łabiszyn

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie uchwala się, co następuje:


uchwała (206kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 grudnia 2012, 11:05:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2009