NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/164/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 października 2012zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabiszynart.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr. 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887, oraz 2012r. poz. 567), uchwala co następuje:

Uchwała nr XVII/164/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 października 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łabiszyn

art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675 i Nr 40 poz. 230, z 2011r. Nr. 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281 i Nr 149 poz. 887, oraz 2012r. poz. 567), uchwala co następuje:


uchwała (167kB) pdf

Załącznik (15136kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (30 października 2012, 14:57:35)

Ostatnia zmiana: Artur Koliński (30 października 2012, 15:10:09)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1700