NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/157/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 października 2012nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynieart. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092, oraz z 2012r. poz. 742) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XVII/157/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 października 2012


nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23. poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr 17, poz.128, i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281 i Nr 149, poz. 887 oraz z 2012r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092, oraz z 2012r. poz. 742) uchwala się, co następuje :


uchwała (288kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (30 października 2012, 14:46:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1160