NULL string(0) ""

Uchwała nr NR XVII/152/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 października 2012obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr NR XVII/152/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 października 2012


obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 r.

art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 102 poz. 1055; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz. U. z 2012 poz. 567) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 r. Nr 56 poz. 458; z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) uchwala się, co następuje:


uchwała (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (30 października 2012, 14:32:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153