NULL string(0) ""

Uchwała nr XVII/156/12RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 24 października 2012podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborczeart. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 112 ,. Nr 94, póz. 550, Nr 102, póz. 588, Nr 134, póz. 777, Nr 147, póz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, póz. 1016 oraz Nr 217, póz. 1281.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113,Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881 oraz Nr 149 , póz. 889) na wniosek Burmistrza Łabiszyna, uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XVII/156/12
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 24 października 2012


podziału Gminy Łabiszyn na okręgi wyborcze

art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 112 ,. Nr 94, póz. 550, Nr 102, póz. 588, Nr 134, póz. 777, Nr 147, póz. 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, póz. 1016 oraz Nr 217, póz. 1281.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, póz. 113,Nr 102, poz.588, Nr 147, poz.881 oraz Nr 149 , póz. 889) na wniosek Burmistrza Łabiszyna, uchwala się , co następuje:


uchwała (149kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (29 października 2012, 09:09:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1920