NULL string(0) ""

Uchwała nr XVI/148/2012RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 29 sierpnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 z2010r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r.Nr, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777 , Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, póz. 835 ,Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238,póz. 1578 i Nr 257, póz. 1726, z 2011 r. Nr 185, póz. 1092, Nr 201, póz. 1183, Nr 234, póz. 1386, Nr 240, póz. 1429 i Nr 291, póz. 1707) oraz art. 121 ust.2 , 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, póz. 1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVI/148/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 29 sierpnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 z2010r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 oraz z 2011r.Nr, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777 , Nr 21, poz.113, Nr 149, poz.887 i Nr 217, poz.1281/ oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, póz. 835 ,Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238,póz. 1578 i Nr 257, póz. 1726, z 2011 r. Nr 185, póz. 1092, Nr 201, póz. 1183, Nr 234, póz. 1386, Nr 240, póz. 1429 i Nr 291, póz. 1707) oraz art. 121 ust.2 , 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, póz. 1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:


uchwała (943kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (4 września 2012, 12:18:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520