NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/115/04Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 28 kwietnia 2004w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2003 rok i uchwalenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2003 rok. na podstawie art. 8 ust. 2 pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148)

Uchwała nr XIV/115/04
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 28 kwietnia 2004


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2003 rok i uchwalenia absolutorium Burmistrzowi Łabiszyna za 2003 rok.

na podstawie art. 8 ust. 2 pkt, 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r., o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148)
uchwała                                                  plik.doc (104kB) word
zarządzenie                                             plik.doc (69kB) word
realizacja budżetu
                      - wydatki                           plik.doc (90kB) word
                      - dochody                          plik.doc (82kB) word
sprawozdanie                                           plik.doc (789kB) word
informacja o nadwyżce i deficycie                plik.doc (102kB) word
informacja o przychodach i kosztach           plik.doc (165kB) word
środki specjalne                                       plik.doc (93kB) word
informacja o GFOŚ i GW                             plik.doc (64kB) word
informacja o zobowiązaniach                       plik.doc (118kB) word
informacja o stanie nalezności i zobowiązań plik.doc (184kB) word
informacja o należnościach                         plik.doc (157kB) word
informacja o realizacji zadań zleconych         plik.doc (255kB) word
informacja o realizacji inwestycji                   plik.doc (105kB) word
zestawienie wg. działów                               plik.doc (85kB) word
informacja szczegółowa o realizacji wydatków plik.doc (855kB) word  
sprawozdanie z realizacji GPPiRPA                 plik.doc (389kB) word
działania i efekty programu naprawczego      plik.doc (509kB) word            
 

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (19 maja 2004, 13:53:21)

Ostatnia zmiana: Artur Czaja (20 maja 2004, 11:29:50)
Zmieniono: dodano pliki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1987