NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/107/11RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.Na podstawie art.41 ust.2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, póz. 473, Nr 115, póz. 793 i Nr 176, póz. 1238; Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz.1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz.97 i Nr 144, poz.l 175: z 2010 r. Nr 47, póz. 278, Nr 127, póz. 857; z 2011 r. Nr 106, póz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 120, póz. 690), uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XI/107/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2012 rok.

Na podstawie art.41 ust.2 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, póz. 473, Nr 115, póz. 793 i Nr 176, póz. 1238; Dz.U. z 2008 r. Nr 227, poz.1505; Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz.97 i Nr 144, poz.l 175: z 2010 r. Nr 47, póz. 278, Nr 127, póz. 857; z 2011 r. Nr 106, póz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 120, póz. 690), uchwala się, co następuje :


Uchwała (1087kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (11 stycznia 2012, 09:15:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2075