NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/106/11RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnejNa podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 póz. 1380, z 2010 r. Nr 57 póz. 353) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XI/106/11
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 póz. 1380, z 2010 r. Nr 57 póz. 353) uchwala się, co następuje:


Uchwała (113kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 stycznia 2012, 15:14:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2005