NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/99/2011RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIEz dnia 30 grudnia 2011zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2011 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 40, póz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777/oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123, póz. 83, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, póz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:

Uchwała nr XI/99/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia 30 grudnia 2011


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, póz. 1441 i Nr 175, póz. 1457, z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180,póz. 1111 i Nr 223, póz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, póz. 142 i 146,Nr 40, póz. 230 i Nr 106, poz.675, z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777/oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 1241, Nr 219, póz. 1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240 , z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620,Nr 123, póz. 83, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, póz. 1726) Rada Miejska uchwala, co następuje:


Uchwała (535kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (10 stycznia 2012, 14:39:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1994