NULL string(0) ""

Uchwała nr X/93/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów koło Pszczółczyna"Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, Nr 157, póz. 1241, Nr 215, póz. 1664, M.P. Nr 69, póz. 894, z 2010 Nr 76, póz. 489, Nr 119, póz. 804, M.P. Nr 76, póz. 954, z 2011 r. Nr 34, póz. 170, Nr 94, póz. 549) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/93/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Ostrów koło Pszczółczyna"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457, z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337, z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218, z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458, z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 21, póz. 113, Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, póz. 1220, Nr 157, póz. 1241, Nr 215, póz. 1664, M.P. Nr 69, póz. 894, z 2010 Nr 76, póz. 489, Nr 119, póz. 804, M.P. Nr 76, póz. 954, z 2011 r. Nr 34, póz. 170, Nr 94, póz. 549) uchwala się, co następuje:


Uchwała (116kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 15:15:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2054