NULL string(0) ""

Uchwała nr X/91/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w ŁabiszynieNa podstawie art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , póz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, póz. 1387, z 2003r. Nr 130, póz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, póz. 1692, z 2005r, Nr 78, poz.682, Nr 181, póz. 1524, Nr 64, póz. 565, z 2008r. Nr 229, poz.1539, z 2009r.Nr 195.poz.1501, Nr 216, póz. 1676,z 2010r. Nr 40, póz. 230, Nr 254, póz. 1700, Nr 182, póz. 1228) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr X/91/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

Na podstawie art. 228 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 , póz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, póz. 1387, z 2003r. Nr 130, póz. 1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, póz. 1692, z 2005r, Nr 78, poz.682, Nr 181, póz. 1524, Nr 64, póz. 565, z 2008r. Nr 229, poz.1539, z 2009r.Nr 195.poz.1501, Nr 216, póz. 1676,z 2010r. Nr 40, póz. 230, Nr 254, póz. 1700, Nr 182, póz. 1228) uchwala się, co następuje :


Uchwała (107kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 15:12:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1918