NULL string(0) ""

Uchwała nr x/90/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie przeniesienia ksiąg wieczystych Gminy Łabiszyn do - Sądu Rejonowego w ŻninieNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 póz. 1591 Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, póz. 1337, z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 52, poz.420,Nr 157.poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40 , poz.230 i Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 117, póz. 678, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje :

Uchwała nr x/90/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie przeniesienia ksiąg wieczystych Gminy Łabiszyn do - Sądu Rejonowego w Żninie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 póz. 1591 Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, póz. 1806, z 2003r. Nr 80, póz. 717, i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, póz. 1055 i Nr 116, póz. 1203, z 2005r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, póz. 1337, z 2007r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r.Nr 52, poz.420,Nr 157.poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40 , poz.230 i Nr 106, póz. 675, z 2011 r. Nr 117, póz. 678, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz § 9 ust. 2 Statutu Gminy Łabiszyn, uchwala się, co następuje :


Uchwała (96kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 15:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1965