Uchwała nr X/88/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337;z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230; z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz art. IO ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, póz. 613, Nr 96, póz. 620, Nr 225, póz. 1461, Nr 226, póz. 1475; M.P. z 2010 r. Nr 55, póz. 755, Nr 75, póz. 950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, póz. 654, Nr 171, póz. 1016), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, póz. 961), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr X/88/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203; z 2005 r. Nr 172, póz. 1441, Nr 175, póz. 1457; z 2006 r. Nr 17, póz. 128, Nr 181, póz. 1337;z 2007 r. Nr 48, póz. 327, Nr 138, póz. 974, Nr 173, póz. 1218; z 2008 r. Nr 180, póz. 1111, Nr 223, póz. 1458; z 2009 r. Nr 52, póz. 420, Nr 157, póz. 1241, z 2010 r. Nr 28, póz. 142 i 146, Nr 106, póz. 675, Nr 40, póz. 230; z 2011 r. Nr 117, póz. 679, Nr 134, póz. 777, Nr 21, póz. 113, Nr 217, póz. 1281) oraz art. IO ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, póz. 613, Nr 96, póz. 620, Nr 225, póz. 1461, Nr 226, póz. 1475; M.P. z 2010 r. Nr 55, póz. 755, Nr 75, póz. 950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, póz. 654, Nr 171, póz. 1016), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, póz. 961), uchwala się, co następuje:


Uchwała (155kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 14:45:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1079