Uchwała nr X/87/11Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 9 listopada 2011w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.l, art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ Dz. U. z2001r. Nr 142,póz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 póz. I27i,Nr 214,poz.l806;z2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.l568; z2004 r. Nr llópoz. 1203, Nr 102, póz. 1055; z2005r. Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181 póz. 1337; z 2007r. Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173 póz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 póz. 1111, Nr 223 póz. 1458; z 2009r. Nr 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241; z 2010r. Nr 28 póz. 142, Nr 28 póz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230; z 2011 r. Nr 117 poz.679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113, Nr 217 póz. 12817 i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 póz. 1461, Nr 226 póz. 1475, M.P. z2010r. Nr 55 póz.755, Nr 75 poz.950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102 póz. 584, Nr 112 póz. 654, Nr 171 póz. 10167 uchwala, się co następuje

Uchwała nr X/87/11
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 9 listopada 2011


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.l, art.41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym/ Dz. U. z2001r. Nr 142,póz.1591;z 2002r.Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153 póz. I27i,Nr 214,poz.l806;z2003r. Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.l568; z2004 r. Nr llópoz. 1203, Nr 102, póz. 1055; z2005r. Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz. 1457;z 2006r. Nr 17, póz. 128, Nr 181 póz. 1337; z 2007r. Nr 48 póz. 327, Nr 138 póz. 974, Nr 173 póz. 1218 ; z 2008r. Nr 180 póz. 1111, Nr 223 póz. 1458; z 2009r. Nr 52 póz. 420, Nr 157 póz. 1241; z 2010r. Nr 28 póz. 142, Nr 28 póz. 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230; z 2011 r. Nr 117 poz.679, Nr 134 póz. 777, Nr 21 póz. 113, Nr 217 póz. 12817 i art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz. U. z2010r. Nr 95 poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225 póz. 1461, Nr 226 póz. 1475, M.P. z2010r. Nr 55 póz.755, Nr 75 poz.950; Dz.U. z 2011 r. Nr 102 póz. 584, Nr 112 póz. 654, Nr 171 póz. 10167 uchwala, się co następuje


Uchwała (127kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 listopada 2011, 14:37:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1102