NULL string(0) ""

Uchwała nr XXI/164/08Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 30 grudnia 2008zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2008r.Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, póz. 1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170.poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115.poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r.Nr 172.poz.1441, Nr 175,poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181.poz.1337 z 2007r. Nr 48,póz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 / uchwala się , co następuje:

Uchwała nr XXI/164/08
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 30 grudnia 2008


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2008r.

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, póz. 1420 z 2006r. Nr 45,poz.319,Nr 104,poz.708,Nr 187,poz.1381, Nr 170.poz.1217, 1218 Nr 249,poz.1832 z 2007r. Nr 88,poz.587,Nr 115.poz.791,Nr 140,poz.984 i Nr 82,poz.560/ i art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806, z 2003 Nr 80,poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004 Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203, z 2005 r.Nr 172.poz.1441, Nr 175,poz.1457 i 2006 r. Nr 17,poz.128 i Nr 181.poz.1337 z 2007r. Nr 48,póz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 / uchwala się , co następuje:


Uchwała (261kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (1 marca 2011, 09:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1940