NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/91/03Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie : zwolnień z podatku od posiadania psów.na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r.,Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r.,Nr 80 poz.717/ oraz art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 i Nr 200,poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/

Uchwała nr XI/91/03
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie : zwolnień z podatku od posiadania psów.

na podstawie art.18 ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r.,Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz. 1806, z 2003 r.,Nr 80 poz.717/ oraz art. 14 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych/ Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz.84 i Nr 200,poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/uchwała.doc (150kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (15 stycznia 2004, 15:07:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2760