NULL string(0) ""

Uchwała nr XI/90/03Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 15 grudnia 2003w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości w 2004 roku.na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.,Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717/oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 i Nr 200,poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/

Uchwała nr XI/90/03
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 15 grudnia 2003


w sprawie : zwolnień z podatku od nieruchomości w 2004 roku.

na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.Nr 142,poz.1591,z 2002r.,Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717/oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 9,poz. 84 i Nr 200,poz. 1683, z 2003 r. Nr 110,poz. 1039/uchwała.doc (145kB) word

metryczka


Opublikował: Artur Czaja (15 stycznia 2004, 12:59:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2689