NULL string(0) ""

Uchwała nr III/23/10Rady Miejskiej w Łabiszyniez dnia 29 grudnia 2010trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówart.81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568, z2004r. Nr 96,poz.959, Nr 238, poz.2390, z2006r Nr 50, poz.362, Nr 126,poz. 875 , z2007r. z 2009r. Nr 31 .poz.206.Nr 97, poz.804,z 2010r. Nr 75,poz.474, Nr 130,poz.871) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z200łr. Nr 142. poz.1591 , z2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.l271, Nr 214, poz.1806, z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.!568,z 2004r. Nr 102, póz. 1055,Nr 116,poz.l203,z 2005r. Nr 172, poz.!441i poz.1457, z2006r. Nr 17,poz.l28,Nr 181, póz. 1337,z 2007r. Nr 48,.poz.327,Nr 138, poz.974,Nr 173, poz.!218,z 2008r. Nr 180,poz.l 111,Nr 223,poz.l458,z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 , póz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675. uchwala się , co następuje :

Uchwała nr III/23/10
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010


trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

art.81 ust. l ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.Nr 162, poz.1568, z2004r. Nr 96,poz.959, Nr 238, poz.2390, z2006r Nr 50, poz.362, Nr 126,poz. 875 , z2007r. z 2009r. Nr 31 .poz.206.Nr 97, poz.804,z 2010r. Nr 75,poz.474, Nr 130,poz.871) w związku z art. 18 ust.2 pkt.15 , art.40 ust.l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z200łr. Nr 142. poz.1591 , z2002r. Nr 23,poz.220,Nr 62 , poz.558, Nr 113, poz.984,Nr 153,poz.l271, Nr 214, poz.1806, z2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.!568,z 2004r. Nr 102, póz. 1055,Nr 116,poz.l203,z 2005r. Nr 172, poz.!441i poz.1457, z2006r. Nr 17,poz.l28,Nr 181, póz. 1337,z 2007r. Nr 48,.poz.327,Nr 138, poz.974,Nr 173, poz.!218,z 2008r. Nr 180,poz.l 111,Nr 223,poz.l458,z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 , póz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675. uchwala się , co następuje :


Uchwała (194kB) pdf

metryczka


Opublikował: Artur Koliński (17 stycznia 2011, 12:12:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2359